Các vấn đề về thẩm tra thiết kế xây dựng

Như chúng ta đã biết quá trình thẩm tra thiết kế rất cần thiết. Tư vấn thẩm tra thiết kế là công việc kiểm tra hồ sơ thiết kế của một đơn vị tư vấn độc lập khác nhằm bảo đảm rằng hồ sơ thiết kế tuân theo đúng các yêu cầu về mặt kỹ thuật so với các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành.

Cùng nhau tìm hiểu quy trình thẩm tra thiết kế, nội dung của thẩm tra thiết kế để hiểu rõ hơn và có các bước tiến hành được tiện lợi hơn nhé.

Các nội dung thẩm tra TKXD của Sở Xây dựng:

  • Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế so với đề nghị của hiệp đồng và quy định của pháp luật: kiểm tra điều kiện năng lực của tổ chức khảo sát, thiết kế; thẩm tra điều kiện năng lực của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế.
  • Sự phù hợp của thiết kế với các quy chuẩn kỹ thuật, các tiêu chuẩn chính yếu áp dụng cho công trình.
  • Mức độ đảm bảo an toàn chịu lực của các kết cấu chịu lực của công trình và các yêu cầu về an toàn khác, bao gồm: Sự phù hợp của giải pháp thiết kế nền – móng với đặc điểm địa chất công trình, kết cấu công trình và an toàn đối với các công trình phụ cận; sự hợp của giải pháp kết cấu với thiết kế công trình, với kết quả khảo sát xây dựng và với công năng của công trình.
  • Sự hợp của thiết kế so với thiết kế cơ sở hoặc nhiệm vụ thiết kế đã được thông qua (trong trường hợp thiết kế một bước).
  • Sự hợp lý của thiết kế để bảo đảm tiết kiệm tổn phí trong xây dựng công trình: rà soát việc vận dụng đơn giá, định mức của dự toán; đánh giá giải pháp thiết kế về tiết kiệm tổn phí xây dựng.

Đóng dấu “Thiết kế đã thẩm tra” :

  • Trường hợp Kết quả thẩm tra TKXD có kết luận đủ điều kiện để coi xét duyệt TKXD: Sở Xây dựng sẽ đóng dấu “Thiết kế đã thẩm tra” theo mẫu quy định, vào bộ bản vẽ TKKT hoặc TKBVTC và dự toán xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là hồ sơ TKXD). Thời điểm tiến hành: trong Thời điểm nêu tại điểm b khoản 1 Điều 4 của Quy trình này.
  • Trường hợp Kết quả thẩm tra TKXD có kết luận chưa đủ điều kiện để xem xét phê duyệt TKXD: Chủ đầu tư và tổ chức hướng dẫn TKXD có bổn phận lập lại hồ sơ TKXD theo đúng quy định và theo ý kiến thẩm tra thiết kế của Sở Xây dựng (Sở Xây dựng lưu giữ bộ hồ sơ đã nộp để đối chứng). Thời điểm tiến hành: chủ đầu tư có tối đa 15 ngày làm việc để hoàn thiện hồ sơ; Sở Xây dựng có tối đa Thời gian nêu tại điểm c khoản 1 Điều 4 của Quy trình này kể từ ngày chủ đầu tư bổ sung hồ sơ TKXD, để thực hiện rà soát lại TKXD.
CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )