KHÁI NIỆM DỰ TOÁN VÀ CÁC CÁCH LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

I. KHÁI NIỆM
Dự toán là dự kiến tính toán giá trị Công trình trước khi thi công xây dựng. Được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công.
a. Mục đích của việc lập Dự toán.
Giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền phải chi trả để có được Công trình hoặc hạng mục công trình mong muốn
Xác định một căn cứ để xét chọn nhà thầu, thương thảo ký kết Hợp đồng, phê duyệt dự án đầu tư, sử dụng làm căn cứ để thẩm tra, thẩm định, thanh quyết toán…
b. Vai trò của việc lập Dự toán.
Là tài liệu quan trọng gắn liền với thiết kế cho biết chi phí xây dựng công trình.
Là cơ sở để lập kế hoạch đầu tư, thuyết phục ngân hàng đầu tư cấp phát vốn vay và để chủ đầu tư và nhà thầu lập kế hoạch cho chính mình.
Là căn cứ để đàm phán, ký kết hợp đồng, thanh quyết toán khi chỉ định thầu; Là căn cứ xác định giá gói thầu, giá thành xây dựng khi đấu thầu và là cơ sở để tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong việc so sánh lựa chọn.
c. Nguyên tắc xác định Dự toán
Tính đúng, tính đủ không trùng lặp chi phí, các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước.
Lập theo mặt bằng giá tại thời điểm lập dự toán.
II. CÁC CÁCH LẬP DỰ TOÁN CHO CÔNG TRÌNH
Có 2 cách lập dự toán thường găp.
1. Dự toán theo m2 sàn :
Ưu điểm của phương pháp này là thời gian bốc tách khối lượng rất nhanh có thể gửi cho CĐT ngay nhưng tỷ lệ chuẩn xác không cao chỉ chiếm khoảng 80-90%.
2. Dự toán theo hạng mục công việc:
Ưu điểm của phương án này là tỉ lệ chính xác cao, hạn chế phát sinh và tranh cãi trong quá trình triển khai nhưng ngược lại thời gian để bốc tách dự toán khá lâu.
Các phần mềm được sử dụng để dự toán chi phí công trình như : phần mềm eta, G8, F1, Eta, Accitt…

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )