TÍNH TOÁN CHO BẢN SÀN CHỊU TẢI TRỌNG TẬP TRUNG

Tải trọng tập trung là vận chuyển trọng tác dụng trên một thể tích bé. Thông thường các tải trọng trên bản là các tải trọng tập hợp (TTTT) như ở chân bàn, chân tủ,….Tuy vậy lúc có rộng rãi TTTT đặt gần nhau, giá trị ko lớn thì mang thể xem là vận tải trọng phần bó đều để tính toán.

Khi trên mặt bản sở hữu những tải trọng tập trung giá trị lớn, đặt ở vị trí bất lợi thì cần làm cho dầm để trực tiếp đỡ chuyên chở trọng đó.IFrame

Chỉ lúc xét thấy không buộc phải khiến cho dầm, riêng bản sở hữu thể chịu được TTTT đấy thì mới tính toán để bản chịu TTTT. Lúc này trong đa dạng giả dụ với thể đổi TTTT F thành vận tải trọng phần bố đều tương đương f để tính toán sở hữu nguyên tắc momen do f gây ra không nhỏ hơn mômen do F .

Giả sử ta gọi:

  • F: Là tổng TTTT đặt trên thể tích a1*a2.
  • a1: Theo phương nhịp tính taosn Lt ( bản 1 phương ) hoặc theo phương cạnh ngắn Lt1 ( bản 2 phương ).
  • a2: Theo phương vuông góc có Lt hoặc theo phương Lt2.
  • Đặt y1, y2 là khoảng cách từ trung tâm dung tích đặt tải a1*a2 tới cạnh bản sắp hơn. y1<=0,5Lt1 ; y2<=0,5.Lt2.

Ta sẽ có công thức tính quy đổi chuyển vận trọng phân bố đều tương đương f từ chuyên chở trọng giao hội F là:

Tính-toán-cho-bản-sàn-chịu-tải-trọng-tập-trung-1.jpg

k1, k2: Là những hệ số phụ thuộc vào vị trí đặt lực F và kích thước a1, a2 được xác định theo chiếc bản.

Ô bản một phương ( Lt2>2.Lt1)

Tính-toán-cho-bản-sàn-chịu-tải-trọng-tập-trung-2.jpg

Đồng thời lấy k1 >=0,25.

Tính-toán-cho-bản-sàn-chịu-tải-trọng-tập-trung-3.jpg

Lấy C2 bằng giá trị bé hơn trong hai giá trị: y1 và y2 – 0,5u2.

Tính-toán-cho-bản-sàn-chịu-tải-trọng-tập-trung-4.jpg

Lấy d2 bằng giá trị bé hơn trong hai giá trị: y1 và Lt2 – y2 – 0,5.u2.IFrame

Tính-toán-cho-bản-sàn-chịu-tải-trọng-tập-trung-5.jpg

Ô bản hai phương ( Lt2<=2.Lt1)

Tính-toán-cho-bản-sàn-chịu-tải-trọng-tập-trung-6.jpg

Đồng thời lấy k1 >=0,25.

Tính-toán-cho-bản-sàn-chịu-tải-trọng-tập-trung-7.jpg

Đồng thời lấy k2 >=1.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )